Ring oss +46 (0) 10 88 44 806

Miljövideor

Siktmaskin för återvunnen UPVC

Finex Separator används i en 3 stegs återvinningsprocess

Avvattning av återvunnen UPVC

Eco Separatorn klarar att avvattna den återvunna UPVC´n samtidigt som överkornspartiklar

Kontakta Oss