Ring oss +46 (0) 10 88 44 806

Fraktionering av aluminiumhydroxid

På Russell Finex tror vi mycket på nyttan med att testa produkter på våra maskiner. Denna video visar att vår Finex Separator är den bästa lösningen för separering av olika, noggrannt definerade fraktioner. Med dess unika rörelse ger Finex Separator hög kapacitet och hög noggrannhet vid fraktionering av aluminiumhydroxid. Tack vare våra test- och utvecklingsmöjligheter kan våra kunder få sina produkter provade på våra maskiner innan köp, vilket ger dem tryggheten av att ha valt rätt maskin för uppgiften.

Maskin: Finex Separator 48

Produkt: Aluminiumhydroxid

Läs mer om Finex Separator och andra vibrationsseparator

Kontakta Oss