Ring oss +46 (0) 10 88 44 806

Filtrering av flytande färg

Det självrensande Russell Eco Filtret kontrollsilar flytande färg före förpackning för att ta bort föroreningar

Under produktionen av färg är det viktigt att minimera risken för föroreningar att komma in i produkten samt att produkten är homogent blandad och att det inte bildas skinn. För att garantera kvaliteten på slutprodukten måste dessa möjliga föroreningar tas bort. I denna video ses ett självrensande Russell Eco Filter®, monterat efter blandningskärl och för fyllning, ta bort sådana föroreningar. Till skillnad från konventionella pås- eller patronfilter använder våra filter en rostfri silkorg som hålls ren av den unika Spiroklene skrapanordningen vilket maximerar produktiviteten och reducerar produktspill och kostnader.

Kontakta Oss