Ring oss +46 (0) 10 88 44 806

Automatiskt Filtreringssystem

Russell Filter Management System – Automatiskt Filtreringssystem

FMS Cut Out
Eliminera inblandning av operatörer med Russell’s Filter Management System (FMS). Systemet övervakar ständigt er filtreringsprocess och tillåter att filtret fungerar effektivt utan medverkan av en operatör. Detta innebär förminskade arbetskostnader och ökad produktivitet.

Hur det fungerar
Två trycktransmittrar, monterade på både in- och utsläppsanslutningarna, tillåter systemet att övervaka skillnaden på trycket över filterelementet så väl som uppströmstrycket. Systemet kan även ställas in till att sköta ventilen på bestämd tid. Denna information används vid kontroll av systemets fyra huvudfunktioner:

  1. Tidskontrollerad ventilskötsel – Systemet kan ställas in för automatisk tömning av överkorn vid ett förprogrammerat tidsintervall.
  2. Tryckskillnadskontrollerad ventilskötsel – Systemet kan ställas in för automatisk uttömning av överkorn vid en förprogrammerad maximal tryckskillnad.
  3. Indikator/varning vid maximal sikttryckskillnad – för att skydda er sikt från skada
  4. Indikator/varning vid övertryck – För att skydda er sikt från skada

Ta del av de många förmåner Russells Filter Management System kan erbjuda:

Det unika systemet…

Kontakta oss för mer information om Russell Filter Management System

Kontakta Oss