Ring oss +46 (0) 10 88 44 806

Metallurgi

Servar metallindustrin

MetalI över 50 års tid, har Russell Finex levererat praktiska lösningar för den utmanande metallurgiska industrin. Från siktar till deblinding med ultraljud, har vi rätt utrustning och kunskap för att bidra till att förbättra kvaliteten på era metallpulver.

Alla delar inom produktionen av metallpulver kräver noggrann partikelstorleksfördelning. Med våra marknadsledande separatorer och utrustning, kan vi ge dig de verktyg du behöver för att uppnå detta.

Vi har rådgivit hundratals metallurgiföretag genom åren, och har en imponerande referenslista av stora kunder.

Några huvudområden

Igensättning

Det största  problemet vid siktning av metallpulver är igensättning, där öppningarna i  siktduken blockeras. Igensättning kan orsaka minskad siktningskapacitet, inkonsekvent partikelspecifikation och reducera siktdukens livslängd.

Läs mer om fraktionering av metallpulver vid användning av Russell´s ultraljudssystem

Rekommenderade produkter: Vibrasonic Deblinding System

Reduktion

Metallpulver siktas ofta efter reduktion och malningsprocesser. Detta avlägsnar överkorn, omalda partiklar eller agglomerat vilket garanterar korrekt partikelstorleksfördelning. Pulvermetallurgi, sintring och pressning bygger också på exakt partikelstorlek. Därför är siktning och sortering  viktiga steg att genomföra.

Rekommenderade produkter: Russell Compact Sieve, Finex 22, Finex Separator

Atomisering och spraytorkning

Metallslam som produceras för atomisering måste kontrollsiktas för att avlägsna stora partiklar, som skulle kunna blockera munstycket. Efter atomiseringen siktas pulvret för att avlägsna överkorn eller är graderade i fraktioner för ytterligare blandning i speciallegeringar.

Rekommenderade produkter: Russell Compact Sieve, Finex 22, Finex Separator

Uppkolning

Hårda metaller som framställts  efter uppkolning och sedan blandats och malts måste också siktas för att säkerställa korrekt partikelstorlek. Detta är nödvändigt för att garantera den korrekta styrkan av presskropparna, och därmed den slutliga styrkan i den slutliga sintrade delen.

Rekommenderade produkter: Russell Compact Sieve, Finex 22, Finex Separator

Kontakta oss för mer information om hur vi kan möta era behov.

Kontakta Oss